Kontakt

Fundusz Giza Poland Ventures I zakończył swój okres inwestycyjny.

GPV I FIZ AN
Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, (00-057) Warszawa

mail: info@gpventures.pl

Program co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy. Grants for innovation. We invest in your future.