Informacje wprowadzające

Nazwa projektu
*
Nazwa jednostki badawczej

Obszar działania Grupy Enea
*
Krótki opis pomysłu (max. 500 znaków)
*

Prezentacja pomysłu, technologii i strategii komercjalizacji

Opis technologii / projektu
*
Jaki problem rozwiązuje przedmiot pomysłu?
*
W jaki sposób pomysł rozwiązuje ten problem?
*
Na czym polega innowacyjność projektu?
*
Kto będzie docelowym użytkownikiem technologii?
*
Model biznesowy
Jakie są główne rozwiązania konkurencyjne?
*
Na czym polega konkurencyjność projektu?
*
Czy przedmiot pomysłu jest chroniony?
*
Nazwa i numer patentu
Kto jest właścicielem IP?

Faza rozwoju

Kiedy rozpoczęły się prace nad projektem?
*
Jaka jest faza rozwoju projektu?
*
Zrealizowane kroki milowe
Aktualnie realizowane kroki milowe
Kolejne kroki milowe
Szacunkowy rok możliwej komercjalizacji projektu
*

Prezentacja zespołu

Członkowie zespołu
*
Doświadczenie zespołu
Jakich kompetencji brakuje w zespole?

Potrzeby inwestycyjne

Wcześniejsze finansowanie
Jakie będzie przeznaczenie środków z nagrody w Konkursie?
*
Jaki jest szacunkowy budżet wymagany do zakończenia technologii i uruchomienia komercjalizacji?
*

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko
*
Adres mailowy
*
Strona WWW
Rola zgłaszającego w projekcie:
*
Wgraj plik dotyczący projektu: (max. 10MB; pliki *.pdf, *.doc(x), *.ppt(x), *.xls(x) i *.txt)

captcha