News from the VC world

Jak wspierać ekosystemy start-upowe? Dobre praktyki z polskich miast

08.04.2015

Polska gospodarka powszechnie postrzegana jest jako stale rozwijająca się i zajmuje pod tym względem czołowe miejsce wśród państw UE. Najbliższe lata to okres podejmowania dalszych działań zmierzających do pogłębiania rozwoju, aby dorównać poziomem do światowych środowisk biznesowych. Wzorując się na ich ścieżce rozwoju warto zwrócić uwagę na doniosłą rolę państwa, jego instytucji i urzędów jako […]

NCBR Wspomaga Startupy Wywodzące Się ze Świata Nauki

18.03.2015

We wtorek, 17 marca w hotelu Marriott w Warszawie odbyła sie prezentacja nowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju “BRIdge Alfa”. Startup Poland był partnerem spotkania, na którym poznaliśmy 10 funduszy inwestycyjnych. W skrócie: państwo wyłoży pieniądze, inwestorzy dołożą wiedzę i trochę „grosza”.

Polish Funds for Innovation from Central and Eastern Europe

21.10.2014

“We want to attract the most innovative projects from Central and Eastern Europe to make use of Poland’s business and infrastructure potential,” say the representatives of StartVenture@Poland fund. The interest is huge—already dozens projects have been sent in.

Fundusze marzą, by Polska została drugim Izraelem

31.03.2014

“W ostatnich miesiącach przeanalizowaliśmy 900 projektów. Do inwestycji zakwalifikowaliśmy jedynie 10”, zdradza Marek Borzestowski, partner Giza Polish Ventures. To fundusz venture capital z izraelskiej grupy Giza, inwestujący w firmy na wczesnym etapie rozwoju działające w sektorze nowoczesnych technologii.

Program co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy. Grants for innovation. We invest in your future.